CCC-Thuis In Zorg
 
Uw Wens, Onze zorg!

Palliatieve zorg.

 

Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt het leven een andere wending. Ook dan staan we voor u klaar en kijken we naar de wensen en behoeften van u en uw naasten.

Leven heeft u op uw eigen manier gedaan, dus sterven ook. Uw wensen en behoeften staan centraal. Binnen uw vertrouwde omgeving met mensen die u dierbaar zijn, verzorgen wij u tot uw afscheid. Als het nodig is, blijven wij overdag en in de nacht bij u om de laatste levensdagen zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Zo kunt u op een waardige manier afscheid nemen van het leven. Wij zijn er dus ook op het moment dat u bent overleden. Uw naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en nazorg.

U kunt palliatieve zorg ontvangen als u ernstig ziek bent en een levensverwachting heeft van 3 maanden of korter, met verlenging van maximaal 3 maanden. Voor palliatieve terminale zorg heeft u een indicatie nodig. Een indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft. Vanuit het ziekenhuis door de behandelend specialist of via de eigen huisarts kan deze verklaring / indicatie worden afgegeven. Indien dit niet het geval is dan is het de wijkverpleegkundige die de indicatie stelt tijdens het kennismakingsgesprek. Hiervoor is altijd een terminaal verklaring van uw huisarts of medisch specialist nodig. De kosten van palliatieve zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of de wlz. U hoeft hier zelf niets voor te betalen.