CCC-Thuis In Zorg
 
Uw Wens, Onze zorg!

CCC Thuis In Zorg


zorg bij CCC Thuis in zorg.
Wij begrijpen dat u het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wilt blijven wonen. Met de juiste verzorging of verpleging bij u thuis is dat ook mogelijk. CCC Thuis In Zorg biedt verschillende mogelijkheden voor zorg bij u thuis.  Samen met u, uw mantelzorger en familie zorgen wij ervoor dat u veilig en zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
Wanneer kunt u voor Thuiszorg bij CCC Zorg  terecht?
Heeft u door u ziekte of aandoening hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging of verpleging?  Dan komt u in aanmerking voor thuiszorg van CCC Thuis In Zorg. Wij bieden de zorg die u nodig heeft bij u aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven wonen.  Via diverse wegen kan men de zorg bij ons worden aanmelden, het gebeurd via transferverpleegkundige van ziekenhuizen, revalidatie afdelingen, vanuit huisartsen, maar ook u zelf of één van u mantelzorgers kan zorg aanvragen waar nodig. In sommige gevallen heeft u daarvoor een indicatie nodig van het C.I.Z of toestemming van de W.M.O van de gemeente waar u woonachtig bent.
Vergoeding van uw zorg
Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u een gesprek aanvragen met de wijkverpleegkundige. Zij stelt u tijdens het gesprek vragen waaruit blijkt of en welke zorg u nodig heeft. Als blijkt dat u zorg nodig heeft, vragen wij de indicatie aan op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij worden alle kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet gebruikt.
Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt thuiszorg ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de thuiszorg worden vergoed vanuit de Wlz, in dit geval betaalt u wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.cak.nl Ook voor zorg vanuit een PGB kunt u bij ons terecht en de aanvraag wordt gesteld en beoordeeld door onze ervaren HBO-V verpleegkundigen.

Mocht u vragen hebben over de zorg die wij bieden dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Dit kan door het contact formulier onder het ''kopje'' contact in te vullen.
U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer een medewerker staat u graag te woord.